Tên công việc Địa điểm Ngày hết hạn
Factory
Showroom 1
Showroom 2
Showroom 3